ESP  CAT  ENG

CAVEA

01

02 03 04 05

CENTRE OBERT D’ARQUITECTURA DE BARCELONA

L’anàlisi previ, permet deduir algunes condicions de partida: actualment hi ha una desconnexió entre la plaça Isidre Nonell i la Plaça Nova fent molt residual el carrer dels Capellans; plantes com l’altell o la primera planta de La Capell són inaccessibles (la pròpia P-2 té un desnivell de 40cm); la sala d’actes –molts cops buida- desaprofita les lluernes ocupant permanentment un possible espai de convivència; La Capell i el bar –ambdós soterrats sense façana- no són visibles a la ciutadania; possiblement la millor terrassa de Barcelona, avui no s’utilitza; les instal·lacions de clima no responen a les demandes actuals utilitzant inclús conduccions perjudicials per la salut. La proposta planteja erigir la seu del COAC en un particular punt de trobada/suport de l’espai públic a través de tres actuacions principals: Alliberar la planta baixa aconseguint un gran espai públic cobert, construint un carrer interior que transversalment connecti el carrer dels Capellans amb el carrer dels Arcs i projectant una façana en doble alçada que representa les activitats que succeeixen al interior del COAC. A nivell intern, es proposa eliminar part dels tancament de la planta baixa, enderrocar les entre-plantes (la mezzanine i el sostre de La Capell), connectar el carrer amb la P-1 mitjançant una rampa accessible –en realitat també graderia- i en definitiva fer que literalment l’espai públic entri dins del COAC aprofitant la càvea “natural” de l’edifici existent. D’aquesta manera, al final d’ aquesta grada/rampa oberta al carrer, es situa el principal accés al sòcol, creant una tensió entre dos elements importants que presideixen el carrer: la catedral i el COAC. Aquest plantejament dinamitza l’ús de la plaça, però a més estén l’espai públic dins del COAC convertint la seu col·legial en un gran porxo/recepció/aparador/espai-de-trobada de la plaça que al mateix temps accentua. A nivell urbà, també es proposa un important canvi: per un costat, es planteja convertir el tram de la calçada que connecta la Plaça Nova amb la Plaça Isidre Nonell en un vial de prioritat invertit, de manera que el ciutadà pugui caminar i aturar-se entre aquests espais oberts de forma àmplia, prioritària i a peu pla. D’altra banda, un bulevard interior, proposat a la cota de la planta baixa, volant per sobre la rampa/graderia, aconsegueix connectar el carrer dels Capellans amb el carrer dels Arcs a través de l’edifici del COAC afavorint així la connexió i percepció dels espais públics de l’entorn.

CAVEA ha estat una de les 8 propostes finalistes per al nou Centre d’Arquitectura de Barcelona.

Proposta realitzada en col·laboració amb onze04.