ESP  CAT  ENG

REHABITAR

01v3

02 10 03  07

06  08

REHABITAR
Ens trobem al barri de La Llum, situats a l’extraradi de la zona Sud d’Avilés; inserits en un turó dominat per una ermita de segle VI que dóna nom a al districte. El barri durant els anys cinquanta va donar cabuda als obrers que arribaven per treballar des de diferents punts d’Espanya. L’edifici d’habitatges objecte d’el Lot 1 del present concurs a finals de la dècada dels seixanta també va donar aixopluc als mestres que llavors començaven a treballar en la nova escola de barri. Moltes construccions a la dècada dels setanta van tenir per fi aconseguir l’aparició de nous i beneficiosos equipaments. Estrenat el segle XXI es va plantejar a més la necessitat de vianants i ampliar l’espai públic creant nous espais lliures. La Luz llavors va ser declarada “Barri d’interès social”. Transcorreguda avui una nova dècada, es proposa rejovenir físicament algunes velles estructures de manera que es resolguin els problemes d’accessibilitat i es millorin les deficiències energètiques dels volums edificats. Aquesta és una proposta que, davant la possibilitat de fer un nou edifici, es decanta per rehabitar la parcel·la i l’edifici d’habitatges de l’Lot 1 plantejant una senzilla però eficaç actuació de rehabilitació. Seguint les actuacions municipals de barri, la intervenció es bolca a separar el trànsit rodat dels vianants afavorint la peatonalització i l’aparició de nous espais lliures en la parcel·la. L’accés rodat es veurà limitat a l’ús restringit dels propietaris dels blocs edificats en la parcel·la mitjançant uns pilons retràctils reduint i ordenant el trànsit rodat. A l’interior, es trobaran ordenades i senyalitzades les 18 places previstes per a cada parcel·la. L’accés de vianants serà facilitat des de l’exterior de la parcel·la fins a l’accés a cada un dels edificis acompanyant el passeig amb una mena d’espais oberts que contribuiran a la desaparició de les barreres arquitectòniques actuals i a l’aparició d’un nou pulmó verd d’acord amb la ubicació natural de l’emplaçament.

Amb l’interès d’aprofitar els recursos existents i per tal d’assolir els objectius establerts en les bases, diverses actuacions són propostes a realitzar en el volum objecte d’actuació: En primer lloc, serà instal·lat un ascensor al nucli d’escales existent amb cabina accessible aconseguint que l’accés a qualsevol nivell sigui a peu pla. En segon lloc a la cara exterior de la façana NO, on s’ubiquen i es seguiran ubicant les zones humides de la casa, s’aplicarà un revestiment de morter tèrmic compost de de calç barrejat amb partícules de suro per aconseguir millorar la conductivitat tèrmica de la façana i reduir qualsevol intercanvi tèrmic per conducció a més de proporcionar un acabat natural totalment transpirable. A la cara interior de les mitgeres també s’aplicarà la mateixa solució conservant en aquest cas l’estètica d’aquest element constructiu tan característic de la preexistència trobada. En tercer lloc s’instal·larà per la cara interior just darrere de l’tancament ES una estructura de fusta CLT prefabricada en taller que, apeando l’estructura horitzontal portant i situant aquí el tancament interior, permetrà eliminar la façana SE existent aportant un nou ordre corresponent a el del programa interior proposat. En quart lloc, el tancament ES preexistent es substituirà per una façana ventilada construïda mitjançant una pell practicable de policarbonat que passant per davant de la nova estructura de fusta de CLT i arribant fins a la coberta construirà un coixí tèrmic eficaç a l’estiu ia l’hivern permetent controlar la llum i la ventilació de cadascuna de les estances dels habitatges. En cinquè lloc, la coberta existent serà substituïda per una coberta aïllada i ventilada constituïda fonamentalment de encadellats de policarbonat i aïllants de fibra de fusta tot això coronat per una xemeneia solar que permetrà per l’efecte Venturi  renovar o mantenir l’aire interior depenent de la necessitat estacional de cada moment.

“Rehabitar”, presentat per AGORA ARQUITECTURA va obtenir el Primer Premi de el Concurs de projectes d’arquitectura per a la remodelació d’un edifici de 9 habitatges en el Barri de la Luz a Avilés. Aquesta va ser la valoració de l’jurat:

“A efecto de valoración de la mejor propuesta en relación al Lote 1 se considera por unanimidad y de forma muy destacable la calidad arquitectónica de la propuesta del lema REHABITAR por el resultado formal exterior e interior y por la flexible distribución obtenida para las viviendas que favorece múltiples posibilidades de uso mediante la transformación y combinación de sus espacios habitables. Así mismo han sido valorados el adecuado tratamiento del linde de la parcela hacia el colegio y  la aportación de soluciones técnicas para resolver la eficiencia energética del edificio, incorporando recursos de arquitectura pasiva que condicionan el diseño general de la propuesta, dando coherencia al conjunto.”