ESP  CAT  ENG

PEDRA SECA

01v2

04 05 06

PEDRA SECA

La Plaça Europa, és el gran espai cívic que sota un cobert permet alguns dels esdeveniments més importants de la vida dels Santa Olivencs. La culminació d’un ric teixit format per petits espais oberts. El final d’un bell recorregut que partint d’un castell mil·lenari permet descobrir un conjunt de fonts, cultius i marges de pedra seca. Malauradament, també un espai amb un conjunt de programes desorganitzats amb una accessibilitat deficient que sembla allunyat de la memòria del lloc.

La proposta planteja revertir aquesta malaurada situació connectant física i temporalment la Plaça amb el seu municipi.

Fent accessibles tots els extrems de la plaça i situant una petita bassa pluvial en la cota més alta, es potencia la permeabilitat reintegrant l’espai públic al teixit urbà. Disposant a nivell i de forma ordenada, unes franges amb programes múltiples que conserven l’arbrat preexistent –alhora que recorden els cultius veïns-, es possibilita la generació de situacions de relació  intergeneracional en un espai que en realitat és de gran polivalènciaEliminant algunes estructures obsoletes i proposant un petit volum que aglutina bar, magatzem i banys accessibles al extrem oposat del cobert preexistent, es dinamitza i maximitza l´ús de la Plaça.

És precisament en aquesta idea d’aprofitar el llegat amb una nova mirada contemporània que també apareix; la pedra seca: com a nous murs de contenció (tamany mitjà), bancs per a seure (tamany gran extret en cantera) i paviments trepitjables ubicats en les franges (tamany petit). El sauló compactat: com a sòl que respecta el medi ambient, reutilitza els àrids dels elements constructius enderrocats i s’integra en la memòria àrida de l’antiga plaça. Els sorrals (on ara juguen els nens mentre els avis els vigilen asseguts i els pares conversen a l’ombra d’alguna senzilla pèrgola): com a útil peça d’un sistema de drenatge global de l’espai, que es proposa tot recordant l’aprofitament de les aigües subterrànies del municipi per al rec.

“Pedra Seca”, presentada per  AGORA ARQUITECTURA  va obtenir el Primer Premi  del Concurs de projectes d’arquitectura per la remodelació de la Plaza Europa de Santa Oliva. Aquesta va ser la valoració del jurat:

“Primer premi a Pedra Seca, per ser l’opció que s’adequa millor a la realitat sociocultural del municipi. Amb intervencions subtils aconsegueix un bona funcionalitat de la plaça, amb espais diàfans, fragmentables i flexibles. Resol delicadament el tractament de la partió amb els habitatges de llevant. És viable econòmicament, amb utilització de materials locals; una proposta sostenible que s’encamina a reduir el consum energètic, i de fàcil manteniment.”