ESP  CAT  ENG

CASA CABALLERO

Salvà 49JC 01 copia

JGC-150529_9338-9-40 copiaJGC-150529_9352 Academia copiametalocus_joan-casals_casa-caballero_03_1280 copia 2JGC-150529_9389-Editar copiaJGC-150529_9324 copiaJGC-150529_9326 copiaJGC-150529_9348 copia01 copia
Layout1 Model Model

axo 730v2

CASA ENTRE UN CELOBERT

La intervenció es situa en la planta baixa d’un conjunt residencial ubicat en el barri de Les Corts de Barcelona. Un lloc on la totalitat de la superfície disponible va ser edificada. Un encaix en el que van desaparèixer els espais lliures interiors i com a conseqüència van aparèixer un conjunt de nombrosos patis amb la fi de garantir unes condicions higièniques mínimes.

Va ser la intenció de guanyar fos com fos uns pocs metres més en la planta baixa, el que va convertir aquests espais intersticials en superfícies cobertes auto-construïdes. També va ser la mala execució que va acompanyar aquesta praxis, el que va anular el sentit original de il·luminar i ventilar els espais més obscurs a través d’aquestes útils peces.

Així poc a poc arribaria la insalubritat. Més tard l’abandonament.

Es va pensar en l’oportunitat de re-apropiar-se d’aquesta moltes vegades situació residual aprofitant la necessitat de haver de implantar un flexible programa d’habitatge de trenta cinc metres quadrats en aquest context.

S’instal·la així un entarimat sanitari que en continuïtat amb uns extradossat verticals de bloc de formigó creen una compartida càmera d’aire amb ventilació creuada per controlar les humitats de la planta baixa. Serveix també el nou extradós com recolzament d’un altell més privat que ventila un possible dormitori a través de la façana principal. Després una molt útil doble circulació facilita la instal·lació d’una petita cuina en mig del espai que, depenent de les necessitats d’ús del mateix, fàcilment pot convertir-se en una segona sala amb accés individual. Una fronterera caixa de fusta de bedoll apareix en l’espai contenint tot un programa humit que convergeix cap al exterior. També una translúcida caixa de policarbonat re-apropiant-se d’un   celobert despullat que de nou commou vivament la experiència exterior en el interior. Recuperant de nou el sentit original del pati redescobert. Posant-lo de nou en acció.

http://fundacion.arquia.es/es/concursos/proxima/ForoProxima/Foro2016?video_actual=3

http://www.amallective.com/Casa-Caballero-agora-arquitectura

http://www.revistaplot.com/es/vivienda-flexible-en-barcelona/

00